Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – Seldion (Custom Kussens (CustomKussens.nl))

Versie 1.03

Tot stand gekomen op 26-08-2019 (zesentwintig augustus tweeduizend negentien),als laatste ge-update op 18-06-2020.
Algemene voorwaarden van Custom Kussens (CustomKussens.nl), Custom Kussens (CustomKussens.nl) is de handelsnaam van Seldion,
gevestigd te Rotterdam onder KvK nummer: 52541835.

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, Custom Kussens (CustomKussens.nl) (met KvK-nummer: 52541835), met u sluiten. Mocht u vragen hebben, aarzel dan niet met ons contact te zoeken via info@customkussens.nl of per post: Custom Kussens (CustomKussens.nl) Corkstraat 46, 3047AC Rotterdam. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 (010) – 750 02 90 en op facebook op: https://www.facebook.com/CustomKussens/. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn.

Artikel 1 – Producten

Wij verkopen foto/ afbeelding kussens, in elke vorm en op maat gemaakt. Bij bestelling van een ‘vorm’ kussen knippen wij de door de klant toegestuurde afbeelding 1 keer uit. Wij fotoshoppen geen oneffenheden, schaduwen, overbelichting, kleuren en alle overige mogelijk storende factoren op de toegestuurde foto weg. De afbeelding die de klant toestuurt wordt ‘as is’ overgenomen op het kussen. Soms vragen wij de klant of hij/zij goedkeuring wil geven voor de staat waarin de afbeelding/ vorm op het kussen gedrukt zal gaan worden. Mocht deze afbeelding/ vorm niet goedgekeurd worden, dan krijgt de klant 1 keer een kosteloze revisie mogelijkheid. Mocht na deze nieuwe poging de afbeelding nogmaals afgekeurd worden, dan wordt er een kleine vergoeding van €5,00 (per opvolgende revisie) gerekend voor het nogmaals herzien van de afbeelding/ vorm.

Artikel 2 – Registratie

U dient zich te registreren om een product te bestellen. U moet hiervoor uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekken. Deze persoonlijke gegevens dient u naar waarheid in te vullen en deze dienen actueel te zijn. Wij beschermen uw persoonlijke gegevens goed; zie ook onze Privacy Statement op onze website. Gebruik een sterk wachtwoord voor uw account en geef uw wachtwoord nooit aan anderen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventueel misbruik van uw account (bijvoorbeeld: als een ander met uw wachtwoord een bestelling bij ons plaatst).

Artikel 3 – Betalingen

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Pay.nl verzorgt deze betaalservice.
De verzendkosten komen voor uw rekening.

Artikel 4 – Leveringen

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL, DHL verzorgt de distributie. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen.

Artikel 5 – Retour

U mag het product altijd binnen 30 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen . Dit kunt u doen met het retourformulier of door een e-mail te sturen naar retour@customkussens.nl. Nadat u van ons een bevestiging hebt ontvangen, moet u het product binnen 14 dagen opsturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten voor de retourzending komen voor uw rekening. Tijdens de termijn die u heeft om te bedenken of u het product wilt houden, moet u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U mag het product alleen uitpakken en gebruiken voor zover dat nodig is om te bepalen of u het product wilt houden. Op maat gemaakte (vorm) kussens kunnen niet retour worden gezonden. Is/ zijn de kussen(s) toch niet helemaal wat je in gedachten had? Jammer, maar dat kan gebeuren. Bekijk hier of jouw bestelling in aanmerking komt voor retourneren.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product.

Artikel 7 – Privacy Policy

Wij beschermen uw persoonsgegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). U kunt voor meer informatie onze Privacy Policy raadplegen.

Artikel 8 – Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden, kussens en andere materialen, zijn en blijven ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Ook na verkoop, verhuur of huurkoop van onze artikel(en) behouden wij dit recht. Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. Ook dient u het auteursrecht te bezitten en/ of toestemming te hebben van reproductie van de door u toegestuurde afbeelding/ foto. Als achteraf blijkt dat auteursrecht van een ander rust op de door de klant toegestuurde afbeelding/ foto dan komen de vernietigingskosten van het desbetreffende product voor rekening van de klant.

Artikel 9 – Klachtenregeling

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar klantenservice@customkussens.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen twee dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen twee dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling.

Artikel 10 – Geschillenregeling

  1. Op deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten die wij met u sluiten is het Nederlands recht van toepassing. In het geval van een geschil is de rechter te Rotterdam bevoegd.
  2. Ook kunt u als consument terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution). Dit platform biedt een eenvoudige, doelmatige, snelle en goedkope buitengerechtelijke oplossing voor geschillen die voortvloeien uit onlinetransacties. Voor meer informatie zie: http://ec.europa.eu/odr